lördag 27 maj 2017

Saarna helatorstaina 25.5.2017 Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa

Epistola:

Ap. t. 1: 1-11
Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”
    Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”
    Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”


Evankeliumi:

Joh. 17: 24–26
Jeesus rukoili ja sanoi:
    ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.”

Saarna:

Mieleeni on jäänyt hauska muisto eräistä suunnistuskilpailuista ehkä jopa 15 vuoden takaa. Helatorstaina oli (ja on ehkä edelleenkin) aluemestaruuskilpailut jossain päin Lappia. Eräänä vuonna kilpailujen kuuluttaja alkoi selostaa kaiken kansan kuulleen suunnilleen näin: ”Kuten me kaikki tiedämme, helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.” Olipa se hienoa kuulla tällaista kristillistä opetusta suunnistuskilpailun selostuksessa. Opetus oli vielä oikein hyvin kyseiseen päivään liittyvää.

Kilpailun kuuluttaja opetti suunnistuskansaa. Hän tosin muistaakseni sanoi: ”Kuten me kaikki tiedämme…” Epäilen kuitenkin, että kaikki eivät varmaan tienneet, mutta ehkä joku saattoi sen jälkeen tietää. Joskus helatorstain aikoihin näkyy lehdissä katugallupeja, joissa ihmisiltä on kysytty, miksi helatorstaita vietetään. Suurin osa ei ole tiennyt. Helatorstai jää jotenkin irralliseksi pyhäpäiväksi eikä sen nimi kerro sen merkitystä. Esimerkiksi ruotsiksi helatorstai on Kristi himmelsfärdsdag eli sananmukaisesti Kristukseen taivaaseen matkustamisen päivä. Se kertoo selvästi, mistä siinä päivässä on kyse. Suomeksi sen sijaan helatorstai ei kerro ainakaan minulle oikeastaan mitään muuta kuin että kyseessä on torstai. Suomen kielen sana helatorstai tulee luultavasti ruotsinkielisestä ilmauksesta ”helig torsdag” eli pyhä torstai, vaikka virallinen ruotsinkielinen nimitys onkin ”Kristi himmelsfärdsdag”.

Kuten taannoisen suunnistuskilpailun selostaja sanoi, helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi. Uskontunnustuksessa me lausumme, että Jeesus astui ylös taivaisiin. Se tapahtui 40 päivää pääsiäisen eli hänen kuolleista nousemisensa jälkeen. Kuten apostolien tekojen alussa kerrotaan, sen 40 päivän aikana hän oli ilmestynyt opetuslapsilleen useita kertoja ja valmistanut heitä elämään ilman häntä. Hän oli luvannut lähettää heille Pyhän Hengen puolustajaksi. Hän kehotti opetuslapsiaan pysyttelemään Jerusalemissa, sillä Pyhä Henki vuodatettaisiin heihin siellä. Jeesus jopa kertoi, että siihen ei menisi enää montaa päivää. Tästä helatorstaista alkaa Pyhän Hengen odottamisen aika. Sinä aikana opetuslapset olivat yhdessä ja rukoilivat lakkaamatta sekä erityisesti odottivat Pyhää Henkeä.

Rukoillessaan ja yhtä pitäessään he noudattivat Jeesuksen antamaa esimerkkiä. Päivän evankeliumissa Jeesus rukoili, että hänen omansa voisivat olla hänen kanssaan. Itse asiassa tämä evankeliumiin poimittu katkelma on Jeesuksen rukouksesta jo ennen ristiinnaulitsemista, mutta varmaan rukouksessa on samoja ajatuksia kuin hänen rukouksessaan kuolleista nousemisensa jälkeenkin. Päivän evankeliumin rukouksessaan Jeesus sanoi: ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.” Rukoillessaan Jeesus tiesi kuoleman, kuolleista nousemisen ja taivaaseen astumisensa hetken lähestyvän. Varmaan hänessä nousi esiin inhimillinen kiintymyssuhde opetuslapsiinsa, sillä hän oli viettänyt opetuslastensa kanssa hyvin tiiviisti noin kolme vuotta. Jeesus oli sekä ihminen että Jumala. Se ihmispuoli hänessä nosti pinnalle ikävän tulevan opetuslapsista erkaantumisen edessä. Jeesus kuitenkin tiesi vielä palaavansa takaisin maan päälle tämän ajan loppuessa. Siitä muistuttavat myös opetuslapsille ilmaantuneet kaksi valkopukuista miestä, jotka toteavat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” Tämän mekin saamme muistaa ja siihen luottaa. Kun lausumme uskontunnustuksessa, että Jeesus astui ylös taivaisiin, niin se jatkuu: ”istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä kuolleita”. Jeesus nousi taivaaseen Isä Jumalan luo ja on kerran tuleva takaisin maan päälle. Apostolien teoissa Jeesus ei kuitenkaan anna tälle paluulle tarkkaa aikaa. Kristillinen kirkko on odottanut Jeesuksen paluuta jo pari tuhatta vuotta. Joskus taas kuulee joidenkin kristittyjen sanovan: ”…jos Kristuksen paluu vielä viivästyy.” Sen tarkan paluuajan tietää vain Jumala. Siitä Jeesus sanoo apostolien teoissa: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.” Siitä hän jatkaa: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Nämä olivat Jeesuksen toistaiseksi viimeiset sanat maan päällä. Nämä sanat sanottuaan hän nousi pilvessä taivaaseen Jumalan luo. Tämän muistaen kristityt kautta maailman viettävät helatorstaita eli Kristuksen taivaaseen astumisen päivää.

tisdag 16 maj 2017

Saarna 30.4.2017 Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa

Evankeliumi:

Joh. 21: 15–19
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.”
    Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: ”Seuraa minua.”

Saarna:

Oliko Jeesuksella muistisairautta tai muuta huonomuistisuutta, kun hän kysyy Pietarilta samaa asiaa kolme kertaa? Kolmannella kerralla Pietarikin alkaa ihmetellä Jeesuksen toimintaa. Tarkalleen evankelista kertoo: ”Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä.” Varmaankin Pietari pohtii, eikö Jeesus usko hänen vastaustaan vai pitäisikö Jeesukselle vastata jollain toisella tavalla. Eikö myönteinen vastaus tyydytäkään Jeesusta?

Nykypäivänä on ihmisillä hyvin paljon erilaisia muistisairauksia. Kun ihmisten elinikä on pidentynyt, muistisairaudet ovat yleistyneet. Toisaalta myös tietämys muistisairauksista (ja ihmismielestä muutenkin) on lisääntynyt ja sitä kautta hoitomenetelmätkin ovat kehittyneet. Olette ehkä huomanneet, kuinka huonomuistinen saattaa kysyä samaa asiaa monta kertaa lyhyen ajan sisällä tai selostaa koko ajan samoja juttuja. Muistisairas ei välttämättä enää tunnista tuttuja ihmisiä eikä koe sen hetkistä kotia kodiksi, vaan haikailee takaisin johonkin vuosien takaiseen entiseen kotiinsa.

Jeesus kysyy Pietarilta kolme kertaa samaa asiaa eli sitä, rakastaako Pietari Jeesusta. Numeroon kolme sisältyy paljon symboliikkaa kristinuskossa. Se on Jumalan täydellisyyden ja ylösnousemuksen luku. Isä, Poika ja Pyhä Henki muodostavat Pyhän Kolminaisuuden. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, oli Golgatalla kolme ristiä. Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä. Vanhassa testamentissa Joona oli kalan vatsassa kolme päivää. Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa ennen kuin kukko lauloi.

Tosiaan Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa ja saa nyt vastata kolme kertaa samaan Jeesuksen kysymykseen. Ehkä näissä kysymyksissä onkin kyse siitä, että Pietari oli kieltänyt Jeesuksen ja nyt Jeesus haluaa varmistuksen, onko Pietari oikeasti hänen seuraajansa vai ei. Jokaista kieltämistä vastaan on siis yksi kysymys. Nämä Jeesuksen kysymykset on kohdistettu suoraan sen hetkiseen tilanteeseen. Jeesus kysyy Pietarilta, rakastaako Pietari Jeesusta ihan oikeasti eli onko Pietari ihan oikeasti valmis seuraamaan Jeesusta, kuten on aiemmin luvannut.

Vähän aiempaa voimme Johanneksen evankeliumista (ja myös muista evankeliumeista) lukea, että Pietari kielsi tuntevansa Jeesuksen. Ennen vangitsemistaan Jeesus oli kertonut ennalta, että opetuslapset tulisivat jättämään hänet. Silloin Pietari oli vannonut, että hän ei ikinä jättäisi Jeesusta, vaikka kaikki muut jättäisivätkin. Pietari oli jopa luvannut suostua kuolemaan Jeesuksen kanssa tai Jeesuksen vuoksi. Siihen Jeesus oli vastannut, että Pietari tulisi kieltämään Jeesuksen kolmesti jo ennen kukon laulua. Niin kävikin todellisuudessa. Kun Jeesus oli pidätettynä ja kuulusteltavana ylipapin palatsissa, Pietari oli palatsin pihalla palvelusväen ja muiden ihmisten joukossa. Siellä hänet tunnistettiin Jeesuksen seuraajaksi, mutta hän kiisti jyrkästi tuntevansa koko Jeesusta. Kun hän oli ehtinyt kolmesti kieltää tuntevansa Jeesuksen, kukko kiekui. Silloin Pietari oli muistanut, mitä Jeesus oli sanonut. Varmasti häntä hävetti ja kadutti se Jeesuksen kieltäminen.

Näiden tapahtumien jälkeen Jeesus oli ristiinnaulittu, haudattu ja herätetty kuolleista. Kuolleista noustuaan hän oli ilmestynyt opetuslapsilleen ja alkanut valmistella heitä siihen, että hän poistuisi maan päältä ja palaisi takaisin Jumalan luo taivaaseen.

Kun Jeesus ja opetuslapset ovat koolla, Jeesus antaa Pietarille uuden mahdollisuuden, vaikka Pietari oli tiukassa tilanteessa kolme kertaa kieltänyt hänet. Jeesus kysyy Pietarilta kolme kertaa, rakastaako Pietari Jeesusta. Jokaisella kerralla Pietari vastaa myöntävästi. Myönteisen vastauksen jälkeen Jeesus sanoo aina jonkin käskyn tai ohjeen. Jeesus sanoo: "Ruoki minun karitsoitani." "Kaitse minun lampaitani." "Ruoki minun lampaitani.” Kolmatta käskyään Jeesus jatkaa sanomalla: ”Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo."

Jeesus antaa Pietarille suuren tehtävän. Jeesus oli aiemmin ilmaissut olevansa Hyvä Paimen. Nyt hän antaa paimenen tehtävän Pietarille, sillä Jeesus on pian nouseva taivaaseen Jumalan luo. Pietari saa tärkeän tehtävän huolehtia Jeesuksen lampaista eli hänen seuraajistaan. Tästä seuraajien joukosta muodostui myöhemmin kirkko, joka alkoi levitä muidenkin kansojen keskuuteen ja leviää edelleen.

Apostolien teot kertovat, että Pietarista tuli myöhemmin alkuseurakunnan keskeinen ja johtava henkilö. Perimätieto kertoo lisäksi, että hänestä olisi tullut ensimmäinen Rooman piispa. Vaikka Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, hän ei muuttunut kelvottomaksi Jumalan suunnitelmiin. Jumala ei etsi työhönsä ja käyttöönsä täydellisiä ihmisiä, sillä täydellisiä ihmisiä ei ole ollut muita kuin Jeesus. Jokaisella on jotain annettavaa Jumalan valtakunnalle. Yhdessä me kaikki Jeesuksen seuraajat ja kirkkojen jäsenet ympäri maailmaa muodostamme yhden maailmanlaajuisen kirkon.

Saarna toisena pääsiäispäivänä 17.4.2017 Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa

Evankeliumi:

Joh. 20: 11–18
Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: ”Mitä itket, nainen?” Hän vastasi: ”Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.” Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?” Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” - se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”
    Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: ”Minä olen nähnyt Herran!” Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.

Saarna:

Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme vuoksi. Hän ei kuitenkaan jäänyt roikkumaan ristille, vaan hänet haudattiin rikkaan miehen kalliohautaan. Sinnekään hän ei jäänyt, vaan nousi kuolleista kolmantena päivänä eli pääsiäispäivänä. Tänään toisena pääsiäispäivänä muistamme tilanteita, joissa Jeesus ilmestyi sureville seuraajilleen pian ylösnousemuksensa jälkeen. Monet Jeesuksen seuraajat olivat suruissaan Jeesuksen kuolemasta eivätkä osanneet odottaa, että Jeesus saattaisi nousta kuolleista, vaikka Jeesus oli ennalta luvannut niin tapahtuvan. Myös Magdalan Maria oli tullut Jeesuksen haudalle itkemään ja suremaan samaan tapaan kuin yhä edelleen monet käyvät hautausmailla suremassa ja muistamassa kuolleita läheisiään. Jeesuksen haudalla Maria koki kuitenkin jotain yllättävää. Hauta oli auki ja se oli tyhjä. Yllättäen Maria tapasikin Jeesuksen elävänä.

Kuolleista noussut Jeesus taisi olla aika erinäköinen kuin ennen kuolemaansa, sillä Maria ei tunnistanut häntä, vaan luuli häntä ensin puutarhuriksi. Miten olikaan mahdollista, että Maria ei tunnistanut hyvää ystäväänsä Jeesusta, vaikka oli ollut paljon Jeesuksen kanssa? Miten hänelle tulikin mieleen, että hänen tapaamansa mies voisi olla juuri puutarhuri? Raamatussa kerrotaan muistakin tilanteista, joissa ihmiset eivät heti tunnistaneet kuolleista noussutta Jeesusta.

Tunnistatko sinä aina vastaantulevat kaverit? Jos kaverilla on vaikka uudet vaatteet tai uusi hiustyyli, voi olla vaikea tunnistaa häntä heti. Usein kuitenkin jokin tuttu asia paljastaa. Se voi olla ääni, hymy tai jokin muu tuttu piirre. Tunnistamista voi hankaloitta myös outo ympäristö. Mieti tilannetta, että olisit matkalla Etelä-Suomessa tai vaikka ihan ulkomailla ja näkisitkin yllättäen tervolalaisen naapurisi siellä. Tunnistaisitko? Uskoisitko silmiäsi, että se todellakin voi olla hän? Miettisit ehkä, miten tuokin voi olla täällä, näin kaukana Tervolasta ja ihan sattumalta samassa paikassa. Miten se kaveri on kaikista maailman paikoista päätynyt juuri tänne?

Maria ei siis tunnistanut Jeesusta. Hän oli saattanut itkeä niin paljon, että hänen silmänsä olivat sumentuneet. Toisaalta hänellä oli kuitenkin ollut sen verran näkökykyä, että hän oli nähnyt haudassa olevat enkelit. Korvat kuitenkin toimivat niin, että hän kuuli, kun Jeesus kutsui häntä nimeltä. Kuinka iloista onkaan kuulla tuttu ja turvallinen ääni! Maria kuuli Jeesuksen äänen, kävi lyhyen keskustelun hänen kanssaan ja lähti sitten viemään sanaa toisille opetuslapsille. Jeesus on noussut kuolleista! Jeesus elää!

Tätä samaa viestiä me saamme viedä eteenpäin tänäänkin. Sieltä tyhjältä haudalta alkoi levitä evankeliumi eli ilosanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jeesus voitti kuoleman ja pahan vallan omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme vuoksi. Hän nousi kuolleista, jotta meillä olisi tämän ajan loppuessa mahdollisuus nousta kuolleista ja päästä Jumalan luo. Sinne Jeesus on jo mennyt edeltä valmistamaan meille sijaa. Kun kaikki on valmista ja Jumala katsoo ajan sopivaksi, Jeesus palaa takaisin noutamaan seuraajansa taivaan suureen iloon, joka on vielä paljon suurempaa kuin tämä pääsiäisen ilo. Silloin aikojen lopussa saamme kuulla Jeesuksen äänen ja saamme nähdä hänet. Miten mahdammekaan tunnistaa hänet, jos emme ole koskaan nähneet häntä? Olemmehan nähneet ja kuulleet hänet vain Raamatun välityksellä. Uskon, että kyllä me hänet tunnistamme jotenkin. Siinä ei pitäisi olla sijaa epäilykselle, vaan tilanne lienee todella selkeä.

Tänään on kuitenkin syytä iloita. Jeesus on totisesti herätetty kuolleista!

Saarna pitkänäperjantaina 14.4.2017 Tervolan vanhassa kirkossa

Evankeliumi:

Joh. 19: 16–30
Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.” Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: ”Älä kirjoita: ’Juutalaisten kuningas.’ Kirjoita, että hän on sanonut: ’Minä olen juutalaisten kuningas.’” Pilatus vastasi: ”Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.”
    Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ”Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa.” Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana:
      - He jakavat keskenään vaatteeni
      ja heittävät puvustani arpaa.
    Juuri näin sotilaat tekivät.
    Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ”Nainen, tämä on poikasi!” Sitten hän sanoi opetuslapselle: ”Tämä on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.
    Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: ”Minun on jano.” Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo’on päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: ”Se on täytetty.” Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Saarna:

Monissa kirkoissa, kuten myös täällä Tervolan vanhassa kirkossa on kuvattu alttaritaulussa ristillä riippuva Jeesus. Se on hyvin klassinen ja keskeinen aihe kirkoissa, varsinkin meillä luterilaisilla. Meitä luterilaisia nimitetäänkin joskus pitkäperjantain kirkoksi, sillä meillä Jeesuksen ristinkuolema on aika korostuneesti esillä. Joissain toisissa kirkkokunnissa painotetaan sen sijaan enemmän pääsiäisenä tapahtunutta Jeesuksen ylösnousemusta tai helluntaina vuodatettua Pyhää Henkeä.

Pitkäperjantaina olemme yhdessä kristinuskon ytimistä. Pienoisevankeliumissa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa sanotaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Tähän on tiivistettynä evankeliumin ydin.

Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesukseen maailmaan. Jeesus opetti ja julisti, mutta se ei ollut hänen maanpäällisen elämänsä päätarkoitus. Päätarkoituksena oli täyttää Jumalan pelastussuunnitelma ja kuolla Jumalan oman kansan syntien vuoksi. Ihmisten ja Jumalan välit olivat rikkoutuneet syntiinlankeemuksessa ihan aikojen alussa. Sen jälkeen oli tarvittu erilaisia tilapäisiä ja toistuvia uhreja syntien sovittamiseksi. Esimerkiksi jossain historian vaiheessa ylipappi oli kerran vuodessa mennyt Jerusalemin temppelin huoneeseen, jota kutsuttiin kaikkein pyhimmäksi. Siellä ylipappi oli uhrannut lampaan koko kansan syntien sovittamiseksi. Tämä oli toistunut vuosittain. Tähän tilanteeseen Jumala lähetti Jeesuksen ihmiseksi, yhdeksi meistä.  Jeesus tuli myös eräänlaiseksi uhrilampaaksi, kuolemaan kansan syntien vuoksi yhden ainoan kerran. Jeesus sovitti koko ihmiskunnan synnit kertakaikkisella uhrillaan ristinpuussa. Se uhri oli niin tehokas, että sitä ei ole tarvinnut toistaa, vaan se Golgatan veri pystyy yhä puhdistamaan meidät kaikesta pahasta - synnistä. Golgatan veressä on suuri voima.

Kävin reilu vuosi sitten Jerusalemissa Israelissa. Siellä kävin mm. paikassa, jota kutsutaan puutarhahaudaksi. Siellä opas esitteli ryhmällemme innoissaan perusteita, miksi juuri se paikka olisi oikea Jeesuksen hautapaikka ja erityisesti, miksi juuri ristiinnaulitsemispaikka Golgata olisi ollut siellä. Istuimme eräässä katoksessa korkealla kalliolla ja kuuntelimme oppaan selostusta. Vieressä oli aita ja sen takana jyrkänne, jonka alla oli Jerusalemin palestiinalaisalueen jonkinlainen linja-autoasema. Vastapäätä vasemmalla laidalla oli myös vielä korkeampi kallioseinämä ja jyrkänne. Opas näytti meille samalta paikalta otettua vanhaa valokuvaa. Kuvassa ei ollut vielä linja-autoja, vaan siinä taisi olla mies kamelin kanssa. Se ei kuitenkaan ollut kuvassa oleellista, vaan tarkoituksena oli kiinnittää huomio vastapäiseen kallioseinämään ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Se oli vajaat sata vuotta aiemmin ollut hieman erinäköinen. Oppaan mukaan se kallioseinämä muistutti kuvassa pääkalloa. Siihen näkemykseen oli helppo yhtyä. Kuvassa se kallioseinämä tosiaan näytti ihmisen pääkallolta. Kuvan seinämässä oli kolot tai jotkin muut tummat kohdat juuri niissä kohdin, missä oikeassa pääkallossa on silmien ja nenän reiät. Kallion muotokin on jotenkin pääkallomaisen pyöreä. Kalliota oli kuitenkin jossain vaiheessa viimeisimpien vuosikymmenten aikana louhittu niin, että se oli menettänyt aiemman pääkallomaisen muotonsa.

Päivän evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus kantoi itse ristiään kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsuttiin Pääkallonpaikaksi eli heprean kielellä Golgataksi. Se äsken kuvailemani kalliojyrkänne puutarhahaudalla sijaitsi muistaakseni aika lähellä Jerusalemin vanhaa kaupunkia, joten senkin puolesta on hyvin mahdollista, että Jeesus on ristiinnaulittu juuri sillä paikalla. Ainakin me siirryimme kaupungista siihen paikkaan kävellen, joten varmasti Jeesuksen aikanakin se matka oli kävelty ihan kevyesti. Tosin Jeesukselle se kävely painavan ristin kanssa Jerusalemista Golgatalle ei taatusti ollut helppo ja kevyt.

Varmoja emme voi olla, missä Golgata tarkalleen sijaitsi ja minne Jeesus haudattiin, mutta voimme olla varmoja, että se tapahtui jossain Jerusalemin kaupungin lähistöllä, kuten päivän evankeliumissa kerrotaan. Tarkka maantieteellinen paikka ei ole oleellista tietää. Tosin olisihan se kyllä aika kiva olla ihan varma siitä, että olen saanut nähdä oikean Golgatan, sen paikan, jossa Jumalan poika on kuollut minunkin syntieni vuoksi. Siellä Golgatalla Jeesuksesta vuotanut veri on vuodatettu sinunkin syntiesi vuoksi. Ehtoollisella me saamme kuulla sanat: ”Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu” Siinä veressä on vahva voima ja suoja. Se veri puhdistaa meidät synneistämme, kun uskomme, että Jeesus on kuollut ristillä meidän syntiemme vuoksi.

Saarna 9.4.2017 Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa

Evankeliumi:

Joh. 12: 1-8
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista.
    Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
    Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: ”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.” Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: ”Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.”


Saarna:

Päivän evankeliumissa Jeesus on jo lähellä kuolemaa. Pääsiäiseen kerrotaan olevan aikaa kuusi päivää eli noin viikko, kuten meillä nytkin on pääsiäinen viikon päästä. Jeesus on Betaniassa ystäviensä Martan, Marian ja Lasaruksen luona tai joidenkin käsityksen mukaan jossain muussa talossa niin, että Martta, Maria ja Lasarus ovat myös paikalla vieraina. Evankeliumien mukaan Jeesus on ollut siellä monet kerrat aiemminkin ja vähää aiemmin herättänyt Lasaruksen kuolleista. Jeesus on siis taas Betaniassa ja on juuri juhla-aterialla, luultavasti juuri Lasaruksen kuolleista herättämisen kunniaksi. Aterian aikana Maria menee Jeesuksen taakse ja voitelee hänen jalkansa voimakastuoksuisella nardusöljyllä, jonka haju leviää koko huoneeseen. Öljyä pitäisi laittaa varovasti joitain tippoja, mutta Marialla taitaa lorahtaa vähän liikaa, joten hän joutuu pyyhkimään liiat öljyt hiuksiinsa.

Juudas Iskariot, joka myöhemmin kavalsi Jeesuksen, paheksuu Mariaa ja sanoo: ”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.” Kysymys on varmasti oikein hyvä ja aiheellinen. Nardus oli kaukaa Intiasta tuotua ja hyvin kallista ainetta. Se oli todellinen ylellisyystuote, koska Juudas arvioi pullollisen hinnaksi 300 denaaria eli keskivertotyömiehen vuosipalkan verran. Miettikääpä, mikä voisi nykypäivänä olla vastaavan hintainen tuote. Ainakaan minulla ei tule heti mieleen mitään sopivaa esimerkkiä meidän ajastamme. Kenellä tulisikaan nykyään mieleen käyttää esimerkiksi noin 30 000 euroa yhdessä häviävän pienessä hetkessä tai edes hankkia kymmeniä tuhansia euroja maksava pieni hajustepullo? Juudaksen ihmettely on siis varsin aiheellinen ja saattaa äkkiseltään antaa paikalla olijoille Juudaksesta kuvan köyhien ystävänä. Ehkä Juudas yrittääkin paheksunnallaan esittää hurskasta ja erityisen kunnollista kansalaista. Kuitenkin evankeliumi kertoo Juudaksen todelliset ajatukset, jotka eivät ole sellaisia kuin päällepäin voisi näyttää.

Juudas Iskariot oli yksi Jeesuksen opetuslapsista. Hänen hallussaan kerrotaan olleen opetuslasten yhteiset rahavarat. Hän oli saanut suuren vastuun, mutta evankeliumi kertoo, että hän olikin huijari ja varas. Hän piti yhteisiä rahoja ominaan ja käytti niitä omaksi hyväkseen. Hän oli ahne. Ehkä hän havitteli nardusöljyn mahdollisesta myynnistä saatavia rahoja itselleen. Varmasti myös myöhemmin tapahtuneen Jeesuksen kavaltamisen taustalla oli Juudaksen ahneus rahalle. Juudas Iskariothan sai ylipapeilta 30 hopearahaa vastineeksi siitä, että saattaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. Kyseessä oli lopulta pieni rahasumma, mutta sekin oli Juudaksen mielessä tavoittelemisen arvoinen.

Jeesus varmasti tiesi, että Juudas oli varas. Silti hän vastaa Juudakselle: ”Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.” Jeesus ei ala vastauksessaan kovinkaan paljon arvostella Juudasta tai syyttää häntä huijariksi ja ahneeksi, vaan hän erityisesti puolustaa Mariaa ja toteaa yleisesti, että köyhät tarvitsevat apua jatkossakin. Jeesus ei vastustanut köyhien auttamista, vaan suorastaan kehotti auttamaan hädän ja puutteen alaisia nyt ja tulevaisuudessa. Jeesus ei kannattanut ahneutta. Hän kannusti Juudastakin auttamaan köyhiä, vaikka tiesi, että Juudas ei välttämättä auttaisi, ei ainakaan täydestä sydämestään. Siinä voimmekin miettiä, autammeko me hädän alaisia aidosta auttamisen halusta vai jostain muusta syystä.

Jeesus tiesi tulevan kuolemansa ja sitä seuraavan hautaamisen sekä toki myös kuolleista nousemisen kolmantena päivänä. Siksi hän vastaa Juudakselle, että Maria voiteli hänet hautaamista varten. Tapana oli voidella kuolleet ennen kuin heidät haudattiin. Lämpimässä ilmastossa ruumiit alkoivat mädäntyä nopeasti. Siksi hautaaminen tehtiin nopeasti ja sitä ennen vielä ruumiit hajustettiin niin, että ikäviä hajuhaittoja olisi mahdollisimman vähän.

Maria teki Jeesukselle suuren ja arvokkaan teon, kun hän voiteli Jeesuksen jalat. Hän teki hyvän työn Jeesukselle. Hän antoi myös meille esimerkin hyvistä teoista, joita voimme tehdä toisille ihmisille. Koska Jeesus ei ole enää maan päällä, teemme hyvää Jeesukselle, kun teemme hyvää lähimmäisillemme, erityisesti heille, jotka tarvitsevat apua. Hyvillä teoilla emme voi kuitenkaan ansaita pelastusta tai Jumalan suosiota. Niissä hyvissä teoissa ei ole kristityn elämän ydin. Ydin on siinä, että Jeesus on kuollut ristillä meidän syntiemme vuoksi, noussut kuolleista ja mennyt Jumalan luo taivaaseen valmistamaan meille sijaa. Kun uskot ja hyväksyt sen, että Jeesus on kuollut ristillä sinunkin syntiesi vuoksi, olet hyvällä tiellä. Kun uskot, niin kyllä ne hyvät teot tulevat siinä sivussa, sillä usko synnyttää ne hyvät teot. Niin oli myös Marian kohdalla. Hän uskoi, että Jeesus on Jumalan poika ja Vanhan testamentin profeettojen lupaama messias. Se sai hänet tekemään suuren uhrauksen ja voitelemaan Jeesuksen jalat. (Hän sijoitti Jeesukseen keskimääräisen vuosipalkan verran.)

Saarna 26.3.2017 Tervolan seurakuntakeskuksen kirkossa


Evankeliumi:

Luuk. 1: 39–45
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Saarna:

Tänään vietettävä Marian ilmestyspäivä katkaisee pääsiäistä edeltävän paaston ajan. Liturginen väri on nyt yhden päivän ajan ilon ja juhlan valkoinen väri, kun se paaston aikana on muuten violetti, joka on katumuksen väri. Alttarilla on suuren juhlan merkiksi kuusi kynttilää. Evankeliumin jälkeen lauloimme hetki sitten hallelujan, jota ei muuten lauleta paaston aikana. Marian ilmestyspäivää vietetään noin yhdeksän kuukautta ennen joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Tänä päivänä muistamme sitä, että enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti, että hänestä tulisi Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan pojan äiti.

Marian päivän tämän vuotinen evankeliumi kertoo Marian ja Elisabetin tapaamisesta Juudean vuoriseudulla, Elisabetin kodissa. Tämä tapahtui muutama päivä sen jälkeen, kun enkeli oli ilmestynyt Marialle. Elisabetin ajatellaan olleen Marian sukulainen. Tämä tapaaminen on samalla myös Jeesuksen ja Johannes Kastajan ensimmäinen tapaaminen, vaikka molemmat ovatkin vielä äitiensä kohduissa. Myöhemmissä vaiheissa he tapasivat usein. Raamattu kertoo heidän tapaamisistaan Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, mm. Jordan-virran varrella, jossa Johannes kastoi ihmisiä. Johannes kastoi siellä myös Jeesuksen, joka tuli pyytämään Johanneksen kastetta.

Johannes Kastaja on keskeinen hahmo evankeliumeissa. Hän kulki Jeesuksen edellä ja oli jonkinlainen sanansaattaja. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja parannusta sekä sitä, että olisi tulossa vielä häntä suurempi eli siis Jeesus, Jumalan poika. Johannes julisti sitä, että hän itse ei ole messias, vaan että oikea messias on tulossa ja kansan tulisi sen takia kääntyä pois pahoilta teiltään. Evankeliumit kertovat, kuinka Johannes ihan suoraan osoitti Jeesusta ja kertoi hänen olevan se, joka tulisi hänen jäljessään.

Ensimmäisen todistuksensa Jeesuksesta Johannes Kastaja antoi jo ollessaan äitinsä Elisabetin kohdussa. Evankelista kertoo hänen hypähtäneen kohdussa, minkä seurauksena Elisabet täyttyi Pyhällä Hengellä ja puhkeasi ylistämään Jumalaa huutamalla: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

Johanneksen potku Elisabetin kohdussa sai aikaan sen, että Elisabet puhkesi ylistämään Jumalaa. Elisabetin huuto oli todistusta myös Marialle, joka oli varmaan edelleen hämmennyksissä siitä, mitä oli tapahtunut ja mitä tulisi vielä tapahtumaan. Kun enkeli Gabriel oli ilmestynyt Marialle joitain päiviä aiemmin, oli Maria ihmetellyt suuresti, miten hänen raskautensa oli mahdollinen ja miksi Jumala oli valinnut poikansa äidiksi juuri hänet. Näihin ihmettelyihin enkeli Gabriel oli vastannut, että Jumalan Pyhä Henki saa sen aikaan ja että lapsi tulee olemaan Jumalan poika ja pyhä eli erotettu erityiseen tehtävään. Vastauksessaan enkeli on myös ilmoittanut Marialle, että myös Elisabet, joka on jo vanha, odottaa lasta. Varmaankin tämän tiedon innoittamana Maria suuntasi kulkunsa Elisabetin luokse. Jumala piti huolta nuoresta Mariasta ja varovaisesti ohjasi hänet Elisabetin luokse, sillä varmaankin Maria oli hyvin hämmentynyt ja kaipasi keskustelua jonkun kokeneen naisen kanssa. Elisabet oli juuri sopiva keskustelukumppani tähän tarpeeseen. Päivän evankeliumissa tapasivat toisensa nuori ja vanha nainen, joita yhdisti lapsen odotus. Kuitenkaan kummankaan raskaus ei ollut mikään tavallinen raskaus, vaan molemmat odottivat erityistä Jumalan miestä ja molemmat naiset olivat tulleet raskaaksi epätavallisessa tilanteessa. Näiden naisten, nuoren ja vanhan raskaana olevan naisen, tapaamisessa oli täynnä Jumalan läsnäoloa. Jumala piti huolta heistä. Usein Jumala pitää huolta meistä ihmisistä toisten ihmisten välityksellä. Niin kävi tämänkin päivän evankeliumissa. Myöhemmin evankelista Luukas kertoo, että Maria vietti Sakariaan ja Elisabetin luona kaikkiaan kolme kuukautta eli oli siellä Johannes Kastajan syntymään saakka. Elisabetista oli varmaan Marialle tukea raskauden alussa ja Mariasta taas Elisabetille raskauden lopussa.

Tänä päivänä Elisabet ja Johannes Kastaja todistavat Jeesuksesta Raamatun välityksellä. Vaikka kyse oli pienimuotoisesta ja ulkoisesti tavallisesta kahden naisen tapaamisesta, sillä on kuitenkin suuri merkitys Jumalan pelastushistoriassa.