torsdag 4 juli 2013

Predikan i Korsnäs kyrka den 30 juni 2013

EVANGELIUM:

Luk. 5:1–11

En gång när Jesus stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, Herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.

PREDIKAN:

Föreställ dig att Jesus kommer in till kyrkan och frågar dig att avresa med sig. Vad skulle du tänka dig då? Vad skulle du svara då? Vad skulle du göra då? Skulle du vara rädd, misstrogen, nyfiken, förvirrad eller entusiastisk? Hur skulle det påverka situation om du vet att han som frågar är Jesus? Kunde du börja följa en obekant man? Åtminstone jag har hört ett råd att man inte behöver avresa med obekanta män. Det kan vara farligt! Hur kunde du veta att han är Jesus, vår frälsare.

Jag vet att det fanns och finns fortfarande flera fiskare här i Korsnäs. Fiskeri är en traditionell näring överallt i världen på områden som ligger vid kusten. Människorna vid kusten har alltid fiskat och ätit mycket fisk. Det har varit helt normalt. Fisk är också riktigt hälsosam mat.

När Jesus kallade Simon som fick också namnet Petrus samt Jakob och Johannes var de i sitt arbete. De hade arbetat (eller fiskat) hårt hela natten men de hade fått ingen fiskfångst. Troligen var de trötta och sorgesamma. Jag vet inte om Simon, Jakob och Johannes visste vem som kallade på dem. Simon hjälpte ändå Jesus och rodde ut ett litet stycke så att Jesus kunde undervisa människor. Evangelietexten berättar inte om Jesu undervisnings innehåll. Troligen är det inte så viktigt i denna gång eftersom textens syfte är att berätta bara lärjungars utlysning.

Fiskarna trodde på Jesus. De gjorde som Jesus hade rått. Jag tycker att det var konstigt att fiskarna gjorde snart som Jesus hade sagt. Skulle ni göra så? Kanske eller kanske inte. De trodde på Jesus och fick en väldigt stor fiskfångst. Jesus uppvisade sin makt men det fanns också något annat, mycket större än deras stora fiskfångst. Jesus hade en stor plan. Han ville göra dem att vara sina lärjungar och att fiska människor. Han ville att de uppbådar människor att följa honom. Jag undrar om fiskare skulle följa Jesus utan att de fick den stora fiskfångsten. Jag tror att det var lättare att fatta beslut när de hade sett sådant underverk.

Det är märkvärdigt att Simon Petrus, Jakob och Johannes lämnade allt och följde Jesus. De tvekade inte. Jesus hade något så attraktivt eller bättre än fiskare redan hade. Något påverkade så mycket att männen följde Jesus. Det var troligen Guds gärning. Vår Gud är allsmäktig och kan göra vad han vill. Gud har alltid rätt och vet vad som skulle vara bästa för oss.

Jesus kallar fortfarande på oss. Han vill att vi följer honom och är hans medarbetare i denna värld. Han vill att vi berättar om hans försoningsdöd och uppståndelse. Han vill att alla får veta hur gode Gud vi har. Så kallad Lilla Bibeln säger: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16)


När vi svarar ”ja” på Jesu kallelse menar inte det att vi alla måste lämna vårt arbete. Helt tvärtom! Jesus kallar oss att vara hans medarbetare och följare i vårt vardagliga arbete och liv. Det kräver inte mera men det är en jättestor sak att följa Jesus vid sidan av sin vardag. Hur kan du följa Jesus i ditt liv? Hurdan är din kallelse och din uppgift?