söndag 20 juli 2014

Predikan i Klosters kyrka och i S:t Pauli kyrka den 20 juli 2014

EVANGELIUM:

Markusevangeliet 3:7-19

Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

PREDIKAN:

Idag firar vi apostladagen. Ordet ”apostel” kommer från gammal grekiska. Ett grekiskt verb ”apostelloo” betyder ”skicka ut”. Man kan säga att substantivet ”en apostel” betyder ungefär ”ett sändebud”. I dagens evangelium skickade Jesus ut de 12 lärjungarna att predika och ha makt att driva ut demoner. Jesus valde sina närmaste lärjungarna att vara sina sändebud. Även om Jesus var Guds son och hade gudomliga makter hann han inte göra allt sig själv. Han behövde medarbetare och assistenter. Därför utvalde han 12 apostlar som symboliserar 12 stammar av Israels folk.

Jesus skickade ut sina 12 lärjungar men vad som hände innan han gjorde det.  Jesus och hans lärjungar hade varit med människor, talat med dem och till dem, botat sjuka och så vidare. Efter det här tunga arbetet bad Jesus sina lärjungar att följa honom till berget. Där hade de möjlighet att vila och avkoppla lite innan de fortsatte sitt arbete bland människor.

På det sättet tog Jesus hand om sina lärjungar. Det spelade någon roll för Jesus hur lärjungarna mådde. Jesus själv arbetade också hårt och hade nästan alltid människor nära sig. Jesus var någonslags den tidens kändis som visstes av alla. Också hans lärjungar visstes av alla. Man kan kanske säga att också lärjungarna var kändisar, ”småkändisar”. Det är inte lätt att vara som kändis. Ni kan kanske tänka er hurdant livet som kändis är. Kanske har ni läst nyheter eller skvaller om kändisar som har haft problem med sig själv och med andra människor eftersom deras liv är så svårt. Jesus visste att hans och lärjungarnas arbete krävde mycket kraft och tid. Därför ville Jesus ta hand om att han och lärjungarna kunde vila och samla kraft med jämna mellanrum. Jesus visste att ingen orkar göra hur mycket som helst.

Jesus vet hurdant det är att vara en människa och hurdant det är att leva här på jorden. För ungefär ett par tusen år sedan skickade Gud ut Jesus till världen att vara människa, en av oss. Under sitt jordiska liv fick Jesus erfara allt möjligt som ingår i människolivet. Därför vet han att vi människor inte orkar allt. Vi behöver vilostuder och helgdagar som motväger arbete och vardagar.

Jesus gav sina lärjungar möjlighet att vila och tillbringa tid med Jesus i lugn och ro. På samma sätt kan vi samlas ihop hit till kyrkan och vara med Jesus. Förstås kan man vara på tumanhand med Jesus i någon plats, till exempel hemma, i natur eller på kyrkogård. Genom att läsa Bibeln eller andaktsböcker, genom att be kan vi tillbringa tid med Jesus. I våra böner kan vi diskutera med Gud och Jesus. De vill veta hur vi mår. Förstås vet de allt om oss även om vi inte berättar det i våra böner men det kan vara viktigt och härligt för oss att det finns åtminstone en som orkar lyssna på oss och vara med oss. Ibland eller ofta skickar Jesus ut någon människa till oss när vi behöver det. Kanske skickar han just mig eller just dig att träffa någon ensam människa.

Jag sade att man kan vara med Jesus genom att läsa Bibeln eller andaktsböcker. Ofta känns det att man inte orkar läsa eller att Gud inte säger någonting. Det kan hända så men Gud kan också påverka oss på något annat sätt. Bibeln är viktig och den är Guds ord men det inte behöver vara något tvång att läsa Bibeln mycket. Det är ingen tävling eller prestation. Gud är så allsmäktig att bara en vers kan påverka oss mycket även om vi inte märker det direkt. Den påverkan kan komma fram på någon annan gång i framtiden. Vi vet inte om Guds stora planer. Gud är mycket större än våra tankar och gärningar och därför måste vi lita på att han vet vad han gör. Just därför säger man att Gud är allsmäktig och allvetande.

Vi alla kristna är Jesu sändebud på vårt eget sätt och i våra egna uppgifter. I skapelsen har Gud gett oss en egen uppgift. Var och en har fått sin egen uppgift. Den uppgiften behöver inte vara något speciellt utan den kan vara någon helt vanlig sak. Vi behöver inte göra våra uppgifter ensam eller utan hjälp. Var och en har fått en lagom uppgift som passar just för honom/henne. Gud är lovat att vara med oss varje dag. Gud och hans Heliga ande påverkar i världen genom oss.


På samma sätt som Jesus var med sina lärjungar på berget vill han att vi också vilar med honom. Var finns vår berg där vi kan vila och avkoppla samt tillbringa tid och samla kraft med Jesus. Jesus vill utrusta oss med rätta verktyg innan han skickar ut oss tillbaka till världen. I slutet av mässor i Finland säger man: ”Gå i frid och tjäna Herren och de närmaste med glädje.” I mässor, hoppas att också idag i den här mässan, utrustar Gud oss med sitt ord och sin sakrament. Vi får lita på det idag och i framtiden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar