tisdag 25 juni 2013

Predikan i Korsnäs kyrka den 23 juni 2013

EVANGELIUM:

Luk. 6:36–42

Jesus sade:
”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”

PREDIKAN:

Jag kommer ihåg ett råd som är något sådant att ”Var och en gör bot och bättring bara med sina egna synder.” Det är viktigt att komma ihåg det rådet eftersom människor har som vana att tycka illa om andra människors gärningar, tankar och tal. Varför är det så lätt att se en liten flisa i broders öga? Varför är det så svårt att se en jättestor bjälke i sitt eget öga? Är det så att eget öga är för nära? Fundera hurdan skillnad är mellan flisan och bjälken. Den skillnaden är jättelik! Jag har inte flisor och bjälkar här med mig idag men jag tror att ni vet hurdana de är. I alla fall är den skillnaden jättelik.

Under senaste åren har det diskuterats mycket om etiska frågor i Finland. Många av de här diskussionerna har diskuterats också eller speciellt i evangelisk-lutherska kyrkan. De diskussionerna har avdelat kyrkan till olika delar, till exempel konservativa och liberala, traditionella och moderna, rättrogna och heretiska och så vidare. De här diskussionerna har behandlats bl.a. homosexualitet, äktenskap, eutanasi och åldringars mänskliga rättigheter. Tyvärr har diskussioner ledat människor i fördömande och gräl. Varför kan människor inte alltid diskutera sakligt? Tyvärr är det ofta för svårt. Människorna är alltid ofullständiga men Gud är allsmäktige och fullständig samt ha alltid rätt.

Några dagar sedan läste jag en Facebook-diskussion där en kristen man sade till de andra kristna männen något sådant: ”Jag är lika stor syndare som alla andra men jag har fått benådning. Kom med till Guds rike! Här är det bra att leva när jag har fått förlåtelse.” Han som sade denna tror starkt att hans ”kyrkosamfund” är den enda riktig Guds rike och att alla andra samfund är förljugna och i djävulens makt.

I sin bergspredikan i Matteusevangeliet säger Jesus: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” Den här versen heter också den gyllene regeln. I den här dagens evangelium har Jesus denna regel som bakgrund av sin predikan. Jesus sade till exempel: ”Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få.” och ”Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Vad säger ni? Är det så att Jesus talar om gyllene regeln också denna gång?

Jesus säger till oss att vi alltid måste fundera våra gärningar och dess påverkan mot våra medmänniskor. Vi måste fundera hurdana känslor vi skulle ha om någon skulle göra oss på samma sätt. Vad skulle vi tycka att om någon pangar en fönsterruta i vårt hem? Vad skulle vi tycka att om någon hjälper oss och ger en skjuts till kyrkan? Vilkendera gärningen känns bättre? Vilkendera gärningen skulle du vilja göra? Jag tror att ni alla svarar att skjutsen till kyrkan är det bättre alternativ.

Några gånger har jag följt diskussion om en skillnad mellan kristen kärlek och dömande. Man kan tolka gyllene regeln på olika sätt. Vissa anser att man borde acceptera allt och man borde inte tala om synder eller tala bara om sina egna synder. Andra anser att den riktig kristen kärlek kräver att vi hutar åt kristna bröder och systrar som syndar. Tyvärr leder denna åthutning till dömande. Det är sant att vi kristna har olika tolkningar av Bibeln och Guds vilja. Bibeln har alltid rätt men vi människor är ofullständiga att förstå Guds ord.

Jag tror att den bästa sätt att förstå Guds vilja är att be för att den Heliga Anden kommer och hjälper oss att förstå Guds ord. Det är viktigt att läsa Bibeln men man behöver inte vara tvungen att läsa mycket eller läsa någon viss mängd.

Hoppas vi kommer ihåg den gyllene regeln när vi gör något som påverkar andra människor. Nästan alla våra gärningar påverkar våra medmänniskor på något sätt. Vi lever inte ensam i den här världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar