söndag 9 juni 2013

Predikan i konfirmationsmässan i Korsnäs kyrka den 9 juni 2013

EVANGELIUM:

Luk. 14:16-24
Jesus sade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”

PREDIKAN:

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Har du haft en fest på någon gång? Har det varit på någon gång så att ingen har kommit till din fest? Hurdana känslor har du haft då? Hurdana känslor hade en man i dagens evangelium? Först blir han arg och sorg men sedan han skickar sin tjänare att hämta dit fattiga och sjuka, sådana som hade inget annat att göra. De svarade ”ja” på mannens inbjudan. De tyckte att mannens inbjudan var så fin sak att det inte är lämpligt att neka. Troligen sådana fattiga och sjuka har väldigt sällan eller aldrig fått någon inbjudan till fest. Den var en helt unik situation. De som nekade inbjudan har troligen fått flera inbjudningar. De hade så mycket. Vilken grupp hör du till?

På samma sätt som mannen i dagens evangelium kallar Gud på oss. Hör vi den här inbjudningen? Gud älskar oss och vill att vi följer honom. Man kan till och med säga att Gud är lite svartsjuk över oss.

Är nutidens situation likadan som vi hörde i Jesu liknelse? Har vi tillräckligt tid att vara med Gud? Har vi för mycket annat att göra? Ni behöver inte svara till mig men jag hoppas att ni funderar på den här saken, speciellt idag. Den här dagens tema är kallelse till Guds rike som vi hörde i inledningsorden.

Jag tror att ni konfirmander kommer ihåg den bilden som jag hade på lektionen som behandlade om nattvard. Den bilden var ritad av författaren, konstnären och prästfrun Maija Paavilainen. Den bilden visade en patén med nattvardsbröd, en bägare med nattvardsvin och blommor i en vas. Jag hade översatt bildens text till svenska så att den lydde ”Du har bjudits till festbord. Varför skulle du tänka ut förhinder? Kom med!” Den texten passar väldigt bra ihop med den här dagens evangelietext. Också idag får du en inbjudning till nattvardsbord. Du är inte tvungen att komma men du har en möjlighet att komma till Herrens bord. Du kan fatta beslut själv.

På nattvardsbordet kan vi möta varandra samt Kristus och kristna som har kommit fram till himmelriket. Vi kan tacka Gud för förlåtelse samt komma ihåg att Jesus dog för oss och uppstod på tredje dagen från de döda.

Gud kallar på dig. Vad ska du svara på Guds fråga? Vad ska du göra då? En präst sade en gång att Gud kallar på alla människor minst en gång. Några får Guds inbjudan som barn, några som unga, några som åldringar och så vidare. Den prästen sade att det är sant att Gud kallar på alla. Bara inbjudnings tidpunkt och inbjudningars mängd varierar. Aldrig kan man veta vilken inbjudning är den sista inbjudingen. Bara Gud vet det.

Snart kan ni konfirmander svara på Guds fråga. Ni kan svara ja eller nej. Ni får själv fatta ett beslut hur ni ska svara på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar