måndag 8 juni 2015

Predikan i konfirmationshögmässan i Korsnäs kyrka den 7 juni 2015

EVANGELIUM:

Matt. 16:24-27:

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

PREDIKAN:

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.

I dagens evangelietext talar Jesus till sina lärjungar. Han ställer väldigt starka krav på sina lärjungar och efterföljare. Enligt Jesus har de bara två alternativ att välja. De kan antingen följa Jesus hundraprocentigt eller inte alls. Varför ger Jesus inget alternativ som skulle finnas mellan de här två extremalternativen? Kunde man följa Jesus då och då eller som deltidsföljare? Jesus svarar absolut nej!

Vi kan fundera nu vad Jesus menar med sina starka krav? Kanske ville han bara testa sina lärjungar och andra efterföljare om de vill följa honom på riktigt. Kanske var det något slags motivationsprov. Kanske ville han bara överdriva eller skoja som ni konfirmander ofta gör. Jesus var ingen tråkmåns.

Jesus säger väldigt klart att det inte är möjligt att följa honom bara delvis. Är det helt omöjligt att följa Jesus? Åtminstone kan det verka vara svårt eftersom vi människor har ofta så mycket annat att göra. Vi måste arbeta. Vi måste studera. Vi måste titta på tv. Vi måste idrotta. Vi måste äta och sova. Vi måste fara hit och dit. Vi måste vara snälla, snygga och trendiga. Vi måste ta hand om oss själva, våra närmaste, vår familj och så vidare. Listan blir väldigt lång, nästan ändlös. Hur hinner vi följa Jesus när vi bör göra allt annat? Hur kunde allt fungera om vi bara följer Jesus och förnekar allt annat? Eller borde vi verkligen förneka allt annat? Sade Jesus verkligen så?

I dagens evangelium säger Jesus att vi måste förneka oss själva men han säger inte att vi borde förneka något annat. Men vad betyder det här kravet att förneka sig själv? Det betyder inte att vi borde sluta ta hand om oss själva, t.ex. vår hälsa. Det betyder bara att vi måste sluta synda och börja leva enligt Guds vilja i stället för vår egen vilja. Som vi kanske vet är det dock omöjligt för oss eftersom sedan syndafallet har vi människorna varit onda och full av synder. Därför behöver vi Gud och hans nåd.

Vi kan lägga märke till också det att Jesus lovar ganska mycket i dagens evangelium. Han säger: ”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.” Han säger också: ”Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.” Men, sade Jesus verkligen att gärningarna spelar någon roll i vår frälsning och framtid? Traditionellt har vi kristna lärt oss att vi inte kan göra något för vår frälsning utan att det sker helt av Guds nåd och barmhärtighet. Det är sant. Det sägs så. Ändå sade Jesus att våra gärningar har sin egen roll i vår frälsning. Finns det någon slags motstridighet i detta? Det kan verka vara så men jag tror att det finns en bra förklaring men jag är inte säker på det.

Jag tror att de här gärningarna är det att vi gör enligt Jesu bud och tar vårt eget kors och följer honom som han ber oss att göra. Det är så enkelt! Åtminstone är det lätt att säga men vad betyder det i praktiken. I praktiken betyder det att vi hör till Guds folk om vi vill och försöker följa honom. Även om Jesus har ställt de hårda kraven på oss förstår han riktigt bra att de är bara ideal som vi inte kan fylla i det riktiga livet. Jesus har levt här på jorden som en människa. Därför förstår han oss och våra svårigheter. Gud förbarmar sig över oss om vi är Jesu efterföljare åtminstone på något sätt. Alltså är vi antingen Jesu efterföljare eller inte. Det finns inga mellanformer. Det är ingen tävling vem som följer mest eller förnekar sig bäst. Alla är välkomna att följa Jesus och ta sin del av Guds stora barmhärtighet. Det är inte meningen att vara ett helgon eller en felfri människa. Det är meningen att vara bara Guds vanliga barn och Kristi vanliga efterföljare.

Idag, i den här konfirmationsmässan frågar Jesus er, speciellt frågar han ni konfirmander, om ni vill följa honom. Kan han få vara med er varje dag (alltså inte bara idag utan också i framtiden till tidens slut)? Kanske har många av er kyrkobesökare och konfirmander redan tidigare hunnit svara på hans inbjudan att följa med men resten av dagens kyrkfolk har nu en bra möjlighet att börja följa Jesus. Det lönar sig att följa honom. Jag kan rekommendera det.

Alltså snart kan ni konfirmander svara på Jesu fråga stående vid altar-ringen. Ni kan fritt svara ja eller nej. Nu har ni en liten tid till att fundera på det. Ifrågavarande inbjudan är ingen vanlig inbjudan utan ett viktigt beslut som jag rekommenderar er att fatta. Ni får själv fatta ett beslut hur ni ska svara på hans fråga. Gud välsigne er. Amen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar